तैयारी का समय : 15 minutes                                                             बनाने का समय  : 10 minutes         सामग्री 250 gm आलू 1 प्याज 1 टमाटर 1 हरी मिर्च 1/2 टी स्पून जीरानमक- स्वादानुसार 1/2 टी स्पून लाल मिर्च पाउडर 1/2 टी